سومین کنگره ملی نماز ، سلامت روان و نشاط معنوی تقدیم می کند

تاریخ ارسال: 1398-07-15

 

 

 

کنگره ملی نماز ، سلامت روان و نشاط معنوی توجه شما عزیزان را به ویدئو زیر جلب می کند.برای مشاهده ویدئو بر روی لینک زیر کلیک کنید:

http://namazcongress.com/medias/files/2019/10/UfuvO5s6gRnlh7BrL9iTYN.mp4