نماز و استحکام روابط خانودگی

تاریخ ارسال: 1398-07-06
چکیده ی مقاله نماز و استحکام روابط خانوادگی به نویسندگی خانم فاطمه قلی پور :
(خانواده به عنوان هسته اولیه و مهمترین کانون زندگی انسان ، دارای اهمیت ویژه ای است. چنانچه زن و مرد میتوانند بر اساس دستورات حیات بخش اسلام، هسته اولیه زندگی اجتماعی را سرشار از مهر و عطوفت و گرمی و شادابی نماید. خانواده باعث رشد شخصیت انسان، دوری انسان از انحرافات، بزهکاری ها، بیماری های روانی و... می شود.
 
در روایات به طور صریح داریم و نیز در آیات قرآن کریم هم آمده است که نماز، انسان را از بدی ها و منکرات بازمیدارد .بر این اساس ، فرضیات اصلی این پژوهش بر تاثیر نماز در استحکام روابط خانوادگی از جمله : انسجام خانواده، افزایش محبت، افزایش اعتماد به نفس، باروری شخصیت و... به روش توصیفی _ تحلیلی و بر اساس روش کتابخانه ای و میدانی با محوریت چگونگی استحکام روابط خانوادگی با خواندن نماز در محیط خانه نگاشته میشود.)
 
در این راستا نتایج حاصل از مطالعه این پژوهش چنین به دست می آید که : ( نماز، انسان را در مقابل ناملایمات، مقاوم بار می آورد . اگر انسان یک خانواده محکم داشته باشد، به وسیله نماز از مشکلاتی که سر راه خانواده است می تواند در امان بماند و نماز در برقراری روابط خانوادگی محکم و قوی، مؤثر باشد.)
 
 
در تلگرام و اینستاگرام با ما همراه باشید.
namaz_congress@