نماز و پیشگیری از افسردگی

تاریخ ارسال: 1398-07-13
چکیده مقاله بررسی مقایسه نشانه های اضطراب و افسردگی در افراد نمازخوان و تارک نماز به نویسندگی بانوان شیدا حیدریان و شیوا محمدی

در قرآن کریم آیات متعددی درباره نماز وجود دارد که خداوند تبارک و تعالی در آن مسلمانان را به این عبادت بزرگ امر فرموده است.الله تعالی در ایه ۱۰۳ سوره نساء می‌فرماید:

《فَاَقِیموا الصَّلوةَ اِنَّ الصَّلوةَ کَانَت عَلَی المومِنینَ کِتاباً مَّوقوتا》

"برپا دارید نماز را،همانا نماز بر مومنان در وقتش فرض کرده شده."

نماز دومین رکن اساسی اسلام پس از شهادت و افضل ترین عبادات می‌باشد.

نماز عنوان اسلام،دلیل ایمان و حد فاصل بین اسلام و کفر است.روز محشر نخستین سوال از نماز می‌شود و نماز در حضر و سفر،بیماری و تندرستی،امنیت یا خوف،پیری یا جوانی معاف نمی‌گردد و انسانی که با پروردگار خود در ارتباط مستقیم باشد استرس و افسردگی از چهره وی رخت بر‌میبندد،همیشه آرام است و قلبی سرشار از آرامش دارد.

هدف:در پژوهش حاضر بررسی مقایسه اضطراب و افسردگی و استرس بین افراد نمازخوان و تارک نماز انجام شده است.

روش پژوهش:در این پژوهش نمونه شامل ۷۰ نفر از افراد(۳۵ نفر نمازخوان و ۳۵ نفر تارک نماز) که از روش علی-مقایسه ای در دو گروه افراد نمازخوان و تارک نماز از لحاظ اضطراب،افسردگی و استرس با هم مقایسه شدند و پرسشنامه ۲۱ سوالی ADSS را تکمیل نمودند.

یافته های پژوهش:نتایج آزمون تی مستقل نشانگر این بود که تفاوت های معنی داری بین اضطراب،افسردگی و استرس در افراد نمازخوان و تارک نماز وجود دارد و افراد نمازخوان با برقراری ارتباط با پروردگار خویش از استرس کمتری برخوردار بودند و آرامش بیشتری در زندگی خود داشتند.

نتیجه گیری:بر اساس یافته ها،می‌توان گفت دلی که با خداوند پیوند دارد،او را همدل واقعی می‌داند و در حضورش به راز و نیاز می‌پردازد و مشکلاتش را بیان می‌کند این باعث می‌شود که آلام روحی و درونیش کاهش یابد و به آرامش واقعی برسد چرا که رسیدن به آرامش از رکن های مهم بهداشت و سلامت روانی است و نماز که تجلی شور و دلبستگی راستین درون نسبت به پروردگار عالم است،یکی از سرچشمه های اصلی آرامش دل و نیز یکی از اسباب ضد اضطراب به شمار می‌رود.

 

 

در تلگرام و اینستاگرام با ما همراه باشید.

namaz-congress@