چهارشنبه های سلامت روان

تاریخ ارسال: 1398-07-17
نماز و قدرت تمرکز
ذهن متمرکز، قوی و نیرومند است  و ذهن پراکنده ناتوان و ضعیف است. 
 
ذهن همانند چراغ اشعه ای دارد اشعه چراغ در شعله آن تمرکز قوی دارند و سوزاننده اند و در نزدیکی شعله تمرکز کمتری دارند اما باز هم تمرکز کمتری دارند.هرچه از منبع نور دور می شویم پراکندگی اشعه بیشتر می شود تا حدی که گرمای حاصل از آنها را به هیچ وجه حس نمی کنیم . ذهن در حالت تمرکز پتانسیل بسیار قوی دارد اما هنگامی که به علت توجه به سوی اشیای مختلف پراکنده می شود نیرو و توان خود را از دست می دهد و هر چه به اشیای بیشتری متوجه و پراکنده  می شوداز توان آن کاسته می گردد.
 
حال با توجه به مثال ذکر شده در فوق  میتوانیم به خوبی  این مطلب را درک کنیم که 
نماز حقیقی بهترین وسیله برای پرورش توجه و تمرکز در انسان است زیرا نماز گزاری که پیوسته و با تمام قدرت می کوشد تا ذهن خود را از تمامی آنچه غیر خداست منصرف و فقط به خدا متوجه کند و تمام نیروی فکری خود را در یک جا جمع کند تا نمازش با خشوع و حضور قلب خوانده شود این امر  برای او عادت می شود و در هر موردی می تواند قوای ذهنی خود را متمرکز کند.
 
 
در تلگرام و اینستاگرام همراه ما باشید.
namaz_congress