چهارشنبه های سلامت روان

تاریخ ارسال: 1398-07-10
نماز و شادابی جسم و روح
هر عاملی که شادابی را به انسان هدیه کند در واقع به سلامتی جسم و روان او کمک کرده است، همچنین برخی از هیجانات وجود دارند که تحت فرمان تغییرات مواد شیمیایی در سلسله اعصاب مرکزی انسان هستند. 
 
از جمله این مواد میتوان به "دوپامین" اشاره کرد که افزایش آن در بدن سبب می شود انسان بدون اراده دچار ناراحتی گردد وبه دنبال آن  کاهش این ماده نیز سبب شادی غیر ارادی در  انسان خواهد شد. 
 
از دیگر مواد شیمیایی داخل بدن که به طور غیر ارادی سبب شادی انسان می شود و به او شعف و نشئه می بخشد ، ماده ای به نام “ کورتیزول ” است که میزان آن در داخل بدن انسان در ساعات سحرگاهی به شدت افزایش می یابد و در صورت بیدار بودن انسان در این ساعات، لذت و شعف سرمست کننده ای به او دست می دهد که بی شک بر زندگی او در تمام طول روز تأثیر گذار است. 
 
به این ترتیب واضح است، امر واجب نماز صبح با ارزانی داشتن بیداری صبحگاهی به انسان، تقدیم کننده شادابی به جسم و روان او می باشد و یک نتیجه مهم این شادابی، سلامت جسم و روان خواهد بود.
 
 
در تلگرام و اینستاگرام با ما همراه باشید.
namaz_congress