راهنمای مقالات

پژوهشگر محترم، برای شرکت در سومین کنگره ملی نماز، سلامت روان ، لازم است به نکات زیر توجه فرمائید:

لطفا کامل مقالات خود را برای شرکت در "سومین کنگره ملی نماز، سلامت روان "، بر اساس توضیحات زیر تهیه کنید.

 لازم به ذکر است در صورت ارسال غیر از فرمت‌ها امکان رد شدن مقالات وجود دارد

 

۱) تعداد صفحات: حداکثر ۶ صفحه

۲) ساختار گزارش:
الف) پژوهشی: (عنوان-نویسندگان-وابستگی سازمانی آنها-چکیده-کلیدواژه ها) (مقدمه) (روش: شرکت کنندگان-ابزار-شیوه اجرا)(نتایج) (بحث و نتیجه گیری) (منابع)

ب) مروری: (عنوان-نویسندگان و...)(مقدمه)(روش به معنای کلی)(نتایج و نتیجه گیری با هم مورد بحث قرار می گیره) (منابع)

۳) اندازه قلم، نوع قلم به لحاظ فرمت علمی:‌                     

فارسی: BMitra
اندازه ۱۴ با پاراگراف بندی صحیح
انگلیسی:Times new roman

۴) Line spacing:
singel 
ارجاع دهی ها دقیق و مطابق اصول APA باشد.

۵) نویسنده مسئول با مشخصات کامل و آدرس دقیق ایمیل

۶) منبع دهی آخر مقاله و بر اساس فرمت APA باشد.

آخرین زمان برای ارسال مقالات تاریخ 98/08/30 می‌باشد.

 

 

اسامی افراد که مقالات آنها پذیرفته شده :