راهنمای مقالات

پژوهشگر محترم، برای شرکت در دومین کنگره ملی نماز، سلامت روان و تعالی خانواده، لازم است به نکات زیر توجه فرمائید:

لطفا کامل مقالات خود را برای شرکت در "دومین کنگره ملی نماز، سلامت روان و خانواده"، بر اساس نمونه موجود در فایل ارائه شده زیر تهیه کنید.

 

 

دانلود فایل راهنمای ارسال مقاله به همراه تنظیمات فونت‌ها ( لازم به ذکر است در صورت ارسال غیر از فرمت‌ها امکان رد شدن مقالات هست)

 

آخرین زمان برای ارسال مقالات تاریخ 96/08/10 می‌باشد.

 

 

اسامی افراد که مقالات آنها پذیرفته شده :