کمیته علمی

رئیس کنگره: جناب آقای دکتر غلامعلی افروز

دبیر علمی کنگره: سرکار خانم دکتر خادمی 

رئیس کمیته اجرایی : خانم دکتر زهرا هاشمی 

 

 

 

اعضای کمیته عملی:

 
جناب آقای دکتر مسعود آذربایجانی - پژوهشکده حوزه و دانشگاه
جناب آقای دکتر حسن احدی
جناب آقای دکتر علی‌اصغر احمدی
جناب آقای دکتر علی‌اکبر ارجمندنیا - دانشگاه تهران
جناب آقای دکتر جواد اژه‌ای - دانشگاه تهران
سرکار خانم دکتر معصومه اسماعیلی - دانشگاه علامه طباطبایی
جناب آقای دکتر علی اصغر اصغر نژاد فرید - انستیتو روانپزشکی تهران
جناب آقای دکتراصغری‌نکاح - دانشگاه فردوسی مشهد
جناب آقای دکتر غلامعلی افروز - دانشگاه تهران
سرکار خانم دکتر افروز افشاری - دانشگاه الزهرا
جناب آقای ​دکتر سعید اکبری زدخانه -  داتشگاه شهید بهشتی
جناب آقای دکتر  عباس الهیاری - دانشگاه تربیت مدرس
سرکار خانم دکتر شعله امیری - دانشگاه اصفهان
جناب آقای دکتر فریبرز باقری - دانشگاه آزاد اسلامی
جناب آقای دکتر احمد برجعلی - دانشگاه علامه طباطبایی
جناب آقای دکتر محمدعلی بشارت - دانشگاه تهران
سرکار خانم دکتر شکوه السادات بنی‌جمالی - دانشگاه الزهرا
جناب آقای دکتر جعفر بوالهری - انستیتو روانپزشکی تهران
جناب آقای دکتر احمد به‌پژوه - دانشگاه تهران
جناب آقای دکتر هادی بهرامی‌احسان - دانشگاه تهران
سرکار خانم دکتر شهلا پاکدامن -  داتشگاه شهید بهشتی
سرکار خانم دکتر اکرم پرند - دانشگاه تهران
جناب آقای دکتر رضا پور حسین - دانشگاه تهران
جناب آقای دکتر حمید پورشریفی - دانشگاه تبریز
سرکار خانم دکتر مه سیما پورشهریاری - دانشگاه الزهرا
جناب آقای حمید پیروی - دانشگاه تهران
جناب آقای دکتر محمدرضا جان‌بزرگی
جناب آقای دکتر مسعود جان‌بزرگی
جناب آقای دکتر فرهاد چنگیزی - دانشگاه تهران
جناب آقای دکتر جواد حاتمی - دانشگاه تهران
سرکار خانم دکتر منصوره حاج حسینی - دانشگاه تهران
سرکار خانم دکتر الهه حجازی - دانشگاه تهران
آقای جناب آقای دکتر مسعود حجازی
جناب آقای دکتر سعید حسن‌زاده - دانشگاه تهران
سرکار خانم دکتر سیمین حسینیان - دانشگاه الزهرا
جناب آقای دکتر رضا خجسته‌مهر - دانشگاه شهید چمران
جناب آقای دکتر محمد خدایاری فرد - دانشگاه تهران
جناب آقای دکتر کمال خرازی
سرکار خانم  دکتر شیوا خلیلی - دانشگاه تهران
جناب آقای دکتر فریبرز درتاج - دانشگاه علامه طباطبایی
جناب آقای دکتر عباس رحیمی نژاد - دانشگاه تهران
جناب آقای دکتر رضا رستمی - دانشگاه تهران
جناب آقای دکتر سید محمد رضا رضا زاده - دانشگاه تهران
جناب آقای دکتر سعید رضایی - دانشگاه علامه طباطبایی
جناب آقای دکتر رسول روشن - دانشگاه شاهد
سرکار خانم دکتر فاطمه زم
جناب آقای دکتر سیدحسین سلیمی - دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله
جناب آقای دکتر فرامرز سهرابی اسمرود - دانشگاه علامه طباطبایی
جناب آقای دکتر محمدرضا شرفی - دانشگاه تهران
جناب آقای دکتر شریفی‌نیا 
جناب آقای دکتر بختيار شعباني وركي - دانشگاه تبریز
جناب آقای دکتر محسن شکوهی‌یکتا - دانشگاه تهران
جناب آقای دکتر حسین عبدالهی شیخ الاسلامی - دانشگاه  شیراز
جناب آقای ناصر صبحی قراملکی - دانشگاه محقق اردبیلی
جناب آقای دکتر صفاری‌نیا - دانشگاه پیام نور
جناب آقای دکتر محمد کاظم عاطف وحید - انستیتو روانپزشکی تهران
سرکار خانم دکتر اسما عاقبتی - انستیتو روانپزشکی تهران
سرکار خانم دکتر جمیله علم الهدی - دانشگاه شهید بهشتی
سرکار خانم دکتر شهین علیایی‌زند - دانشگاه علامه طباطبایی
جناب آقای دکتر احمد علی‌پور - دانشگاه پیام نور
جناب آقای دکتر باقر غباری‌بناب - دانشگاه تهران
جناب آقای دکتر سیدمحسن فاطمی
جناب آقای دکتر جلیل فتح‌آبادی -  داتشگاه شهید بهشتی
سرکار خانم دکتر فهیمه فتحعلی لواسانی - انستیتو روانپزشکی تهران
جناب آقای دکتر علی فتحی‌آشتیانی دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله
سرکار خانم دکتر لادن فتی
جناب آقای دکتر سالار فرامرزی - دانشگاه اصفهان
سرکار خانم دکتر سوگند قاسم‌زاده - دانشگاه تهران
جناب آقای دکتر نیما قربانی
جناب آقای دکتر کیوان کاکا برایی - دانشگاه کرمانشاه
جناب آقای دکتر کلانتری - نهاد رهبری دانشگاه تهران
جناب آقای دکتر محمد علی گودرزی - دانشگاه الزهرا
جناب آقای دکتر مسعود لواسانی - دانشگاه تهران
جناب آقای دکتر محمدرضا محمدی - دانشگاه علوم پزشکی تهران
جناب آقای دکتر مداحی - دانشگاه شاهد
جناب آقای دکتر علیرضا مرادی - دانشگاه خوارزمی
جناب آقای دکتر محمدعلی مظاهری تهرانی -  دانشگاه شهید بهشتی
سرکار خانم دکتر فرشته موتابی - دانشگاه بهشتی
جناب آقای دکتر ولی الله موسوی - دانشگاه گیلان
جناب آقای دکتر فضل‌الله میردریکوند
جناب آقای دکتر محمد نریمانی - محقق اردبیلی
جناب آقای دکتر احمدرضا نصراصفهاني - دانشگاه اصفهان
سرکار خانم دکتر فاطمه نصرتی - دانشگاه تهران
سرکار خانم دکتر شکوه نوابی‌نژاد - دانشگاه خوارزمی
جناب آقای دکتر نوربالا - دانشگاه علوم پزشکی تهران
جناب آقای دکتر محمدرضا نیلی احمدآبادی - دانشگاه اصفهان
جناب آقای دکتر جعفر واعظی
جناب آقای دکتر کیانوش هاشمیان - دانشگاه الزهرا
سرکار خانم دکتر سیده منور یزدی - دانشگاه الزهرا
جناب آقای دکتر حمید یعقوبی - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

جناب آقای دکتر سید جلال یونسی - دانشگاه علوم بهزیستی

جناب اقای دکتر فرهاد چنگیزی

جناب آقای دکتر فریبرز درتاج