کمیته علمی

رئیس کنگره:  دکتر غلامعلی افروز

دبیر علمی کنگره: دکتر مژگان خادمیان

رئیس کمیته اجرایی : حمید پیروی

مسئول دبیرخانه دائمی کنگره : دکتر فرهاد چنگیزی

 

 

 

اعضای کمیته عملی:

 
جناب آقای دکتر مسعود آذربایجانی - پژوهشکده حوزه و دانشگاه
جناب آقای دکتر جواد اژه ای
جناب آقای دکتر حسین اسکندری
سرکار خانم دکتر ساناز اشکان 
جناب آقای دکتر علی اصغر نژاد فرید
جناب آقای دکتر احمد برجعلی
جناب آقای دکتر محمد علی بشارت
سرکار خانم دکتر شکوه بنی جمالی
جناب آقای دکتر جعفر بوالهری
جناب آقای دکتراحمد به پژوه
سرکار خانم دکتر شهلا پاکدامن
جناب آقای دکتر  رضا پور حسین
سرکار خانم دکتر سیما پور شهریاری
جناب آقای حمید پیروی
جناب آقای دکتر مسعود جان بزرگی
جناب آقای دکتر مفرهاد چنگیزی
سرکار خانم دکتر منصوره حاج حسینی
سرکار خانم دکتر منصوره حاج حسینی
سرکار خانم دکتر الهه حجازی
جناب آقای دکتر حمیدرضا حسن آبادی
جناب آقای دکتر سعید حسن زاده
سرکار خانم دکتر سیمین حسینیان
سرکار خانم دکتر ملوک خادمی
جناب آقای دکتر محمد خدایاری فرد
جناب اقای دکتر محمد دادسرشت
جناب آقای دکتر فریبرز درتاج
جناب آقای دکتر بهروز دولت شاهی
حجت الاسلام والمسلمین دکتر ابوالفضل ساجدی
جناب آقای دکتر فرامرز سهرابی
جناب آقای دکتر محمد رضا شرفی
جناب آقای دکتر حسین شکر شکن 
سرکار خانم دکتر منصوره سادات صادقی
آقای جناب آقای دکتر مجید صفاری نیا 
جناب آقای دکتر فرهاد طارمیان
جناب آقای دکتر حسن عماری
حجت الاسلام والمسلمین دکتر نیکزاد عیسی زادگان 
جناب آقای دکتر محمد خدایاری فرد - دانشگاه تهران
جناب آقای دکتر سید محسن فاطمی
سرکار خانم  دکتر عاطفه فتاحی
جناب آقای دکتر علی فتحی اشتیانی
سرکار خانم دکتر سوگند قاسم زاده
جناب آقای دکترقنبری
جناب آقای دکتر کیوان کاکابرایی
جناب آقای دکتر هادی کرامتی
حجت الاسلام والمسلمین دکتر مهدی کرمی
جناب اقای دکتر کریمی 
جناب آقای دکتر حسین کلانتری
سرکار خانم دکتر نسرین مصباح
سرکار خانم دکتر شکوه نوابی نژاد
جناب آقای دکتر سید حبیب الله هاشمی
جناب آقای دکتر هادی هاشمی رزینی
جناب آقای دکترحمید یعقوبی
جناب آقای دکتر سیدجلال یونسی