درباره کنگره

مقدمه:

با اتکال به خداوند متعال سومین کنگره نماز و سلامت روان ، توسط مرکز مشاوره دانشگاه تهران، و ستاد اقامه نماز، به منظور توسعه و ترویج و پژوهش مبانی علمی روانشناسی مبتنی بر نماز و توسعه پژوهش های روانشناختی، در 12 اذر ماه 1398، در دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

 

اهداف برگزاری  سومین کنگره  نماز، سلامت روان و تعالی خانواده عبارتند از:


ارائه آخرین یافته های پژوهشی روانشناسی در زمینه‌های کنگره
تبادل اطلاعات علمی و پژوهشی در سطح ملی
ارتقاء سطح دانش وآگاهی روانشناسی جامعه روانشناسان کشور در زمینه‌ها و موضوعات کنگره
ترویج و اهمیت روان‌شناسی علمی در کشور 
تبادل اطلاعات در زمینه آموزش و مفاهیم روانشناسی در دانشگاههای کشور
تبادل اطلاعات در زمینه مسائل پژوهشی در حوزه‌های سلامت روان در کشور

 

محورها و موضوعات اصلی سومین کنگره ملی نماز، سلامت روان و تعالی خانواده، به شرح زیر می‌باشند:

 

نماز و کاهش اضطراب
نماز و درمان افسردگی
نماز و استحکام روابط خانوادگی
نماز و تنظیم هیجانی
نماز و انضباط ذهنی
نماز و تقویت اراده
نماز و نیاز فطری انسان
نماز و تعاملات بین‌فردی
نماز و چهره‌گشایی
نماز و دل‌آرامی
نماز و رفتارهای معقول اجتماعی
نماز و نظم‌پذیری
نماز و تقویت تاب‌آوری
نماز و بازداری رفتاری
نماز و به‌زیستی روانی
نماز و سبک زندگی
نماز و سلامت روان
نماز و بازدارندگی آسیب‌های اجتماعی
نماز و خانواده متعالی
نماز و رفتارهای متعالی
نماز و پیوندهای اجتماعی
نماز و احساس امنیت روانی
نماز و سلامت روان‌شناختی
نماز و نشاط درونی
نماز و خودشکوفایی معنوی
نماز و تقویت خودآگاهی
نماز و احساس خوشایند کودکان
نماز و سبک فرزندپروری
نماز و دلبستگی ایمن به خدا
نماز و رسالت اجتماعی 
نماز و اندیشه آسیب زدایی
نماز و نیایش در ادیان ابراهیمی