راهنمای پوستر

پژوهشگر محترم، برای شرکت در سومین کنگره ملی نماز، سلامت روان ، لازم است به نکات زیر توجه فرمائید:

لطفا پوستر خود را برای شرکت در "سومین کنگره ملی نماز، سلامت روان "، بر اساس نمونه موجود در فایل ارائه شده زیر تهیه کنید.

لینک دانلود فایل راهنمای ارسال پوستر به همراه تنظیمات فونت‌ها:

http://namazcongress.com/medias/images/2019/10/AJ2HaxNSLThgORcEe598mn-large.jpg