محورها و موضوعات اصلی کنگره

محورها و موضوعات اصلی دومین کنگره ملی نماز، سلامت روان و تعالی خانواده به شرح زیر می‌باشند:

 

نماز و سلامت روان

مبانی روان شناختی نماز

نماز و نیاز فطری

نماز و سلامت خانواده

نماز و پیشگیری از آسیب های اجتماعی

نماز و پیشگیری از همسرستیزی

نماز و خوش اخلاقی در خانواده

نماز و محبوبیت

نماز و امنیت

نماز و پیوندهای عاطفی – اجتماعی

نماز و پیشرفت تحصیلی

نماز و خلاقیت

نماز و تمرکز ذهنی ( حواس جمعی / مایندفولنس)

نماز و طهارت درونی

نماز و نشاط معنوی

نماز و آرامش روان

نماز و کاهش اضطراب
نماز و درمان افسردگی
نماز و استحکام روابط خانوادگی
نماز و تنظیم هیجانی
نماز و انضباط ذهنی
نماز و تقویت اراده
نماز و نیاز فطری انسان
نماز و تعاملات بین‌فردی
نماز و چهره‌گشایی
نماز و دل‌آرامی
نماز و رفتارهای معقول اجتماعی
نماز و نظم‌پذیری
نماز و تقویت تاب‌آوری
نماز و بازداری رفتاری
نماز و به‌زیستی روانی
نماز و سبک زندگی
نماز و سلامت روان
نماز و بازدارندگی آسیب‌های اجتماعی
نماز و خانواده متعالی
نماز و رفتارهای متعالی
نماز و پیوندهای اجتماعی
نماز و احساس امنیت روانی
نماز و سلامت روان‌شناختی
نماز و نشاط درونی
نماز و خودشکوفایی معنوی
نماز و تقویت خودآگاهی
نماز و احساس خوشایند کودکان
نماز و سبک فرزندپروری
نماز و دلبستگی ایمن به خدا
نماز و رسالت اجتماعی 
نماز و اندیشه آسیب زدایی
نماز و نیایش در ادیان ابراهیمی